Αρχείο συντάκτη dilitap

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας πέντε (5) τεμαχίων “Usb Token – Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ)” στην “OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, έναντι ποσού 195,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας πέντε (5) τεμαχίων “Usb Token – Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ)” στην “OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, έναντι ποσού 195,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση φθορών και βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων της πλωτής προβλήτας του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση φθορών και βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων της πλωτής προβλήτας του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου

Κήρυξη του οικονομικού φορέα «Μ.Η. Καμαράτος και Ι.Μ. Καμαράτος Ο.Ε.» έκπτωτου από την ανάθεση για την «Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κήρυξη του οικονομικού φορέα «Μ.Η. Καμαράτος και Ι.Μ. Καμαράτος Ο.Ε.» έκπτωτου από την ανάθεση για την «Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου»

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου, για την τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας, στην Σταμπούλη Ασημίνα του Κωνσταντίνου, με εκτέλεση έργου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου, για την τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας, στην Σταμπούλη Ασημίνα του Κωνσταντίνου, με εκτέλεση έργου