Μηνιαία Αρχεία: Μάϊος 2011

Διενέργεια της υπηρεσίας: “Παροχή ετήσιων υπηρεσιών οργάνωσης για την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης & αναθεώρηση του ισχύοντος σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης των λιμένων των νήσων αρμοδιότητας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.” με απευθείας ανάθεση

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διενέργεια της υπηρεσίας: “Παροχή ετήσιων υπηρεσιών οργάνωσης για την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης & αναθεώρηση του ισχύοντος σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης των λιμένων των νήσων αρμοδιότητας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.” με απευθείας ανάθεση

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης του έργου: «Τοποθέτηση ναυδέτων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης του έργου: «Τοποθέτηση ναυδέτων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση υποσκαφών – προστασία του προβλήτα Ε/Γ –Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών από τις προπέλες των σύγχρονων πλοίων»

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση υποσκαφών – προστασία του προβλήτα Ε/Γ –Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών από τις προπέλες των σύγχρονων πλοίων»

Καταβολή αναδρομικών επιδόματος αντισταθμίσματος διαχειριστικών λαθών στην υπάλληλο που ασκεί την ταμειακή διαχείριση του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καταβολή αναδρομικών επιδόματος αντισταθμίσματος διαχειριστικών λαθών στην υπάλληλο που ασκεί την ταμειακή διαχείριση του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.