Μηνιαία Αρχεία: Ιούνιος 2011

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Παροχή ετήσιων υπηρεσιών οργάνωσης για την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης & αναθεώρηση του ισχύοντος σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης των λιμένων των νήσων αρμοδιότητας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.” στον Μιχαήλ Αγγελόπουλο (Μετόπη Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Παροχή ετήσιων υπηρεσιών οργάνωσης για την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης & αναθεώρηση του ισχύοντος σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης των λιμένων των νήσων αρμοδιότητας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.” στον Μιχαήλ Αγγελόπουλο (Μετόπη Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος)

Απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοαντιγράφων σχεδίων μελέτης, προϋπολογισμού 99,50€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στον Ιωάννη Καπορδίνη (University Press)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοαντιγράφων σχεδίων μελέτης, προϋπολογισμού 99,50€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στον Ιωάννη Καπορδίνη (University Press)

Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων της υπαλλήλου Κοντογιωργάκη Καλλιόπης

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων της υπαλλήλου Κοντογιωργάκη Καλλιόπης

Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου