Μηνιαία Αρχεία: Ιούλιος 2011

Απευθείας ανάθεση προμήθειας του βιβλίου του Ιωάννη Δ. Θεοδώρου με τίτλο: «ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», έναντι ποσού 70,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στον συγγραφέα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση προμήθειας του βιβλίου του Ιωάννη Δ. Θεοδώρου με τίτλο: «ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», έναντι ποσού 70,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στον συγγραφέα

Αίτημα για έγκριση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση υποσκαφών – προστασία του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών από τις προπέλες των σύγχρονων πλοίων»

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αίτημα για έγκριση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση υποσκαφών – προστασία του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών από τις προπέλες των σύγχρονων πλοίων»

Ανακοίνωση για ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση για ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών

Περίληψη Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περίληψη Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011