Μηνιαία Αρχεία: Αυγ 2011

Υποθαλάσσια αυτοψία κρηπιδωμάτων και λοιπά θέματα εύρυθμης λειτουργίας λιμένων

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υποθαλάσσια αυτοψία κρηπιδωμάτων και λοιπά θέματα εύρυθμης λειτουργίας λιμένων

Απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων για το γραφείο του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., έναντι ποσού 718,00€ πλέον του Φ.Π.Α., στην εταιρεία ΥΙΟΙ Γ. ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗ Ο.Ε.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων για το γραφείο του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., έναντι ποσού 718,00€ πλέον του Φ.Π.Α., στην εταιρεία ΥΙΟΙ Γ. ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗ Ο.Ε.

Καταβολή επιδόματος αντισταθμίσματος διαχειριστικών λαθών στις υπαλλήλους που ασκούν την ταμειακή διαχείριση του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καταβολή επιδόματος αντισταθμίσματος διαχειριστικών λαθών στις υπαλλήλους που ασκούν την ταμειακή διαχείριση του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοαντιγράφου μελέτης, προϋπολογισμού 22,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στον Ιωάννη Καπορδίνη (University Press)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοαντιγράφου μελέτης, προϋπολογισμού 22,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στον Ιωάννη Καπορδίνη (University Press)