Μηνιαία Αρχεία: Νοε 2011

Εντολή μετακίνησης του υπαλλήλου Γεωργίου Καρακατσάνη εκτός έδρας

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εντολή μετακίνησης του υπαλλήλου Γεωργίου Καρακατσάνη εκτός έδρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 2ας Δεκεμβρίου 2011

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 2ας Δεκεμβρίου 2011

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, έναντι ποσού 136,88€ πλέον Φ.Π.Α., στον Κρικρή Κωνσταντίνο

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, έναντι ποσού 136,88€ πλέον Φ.Π.Α., στον Κρικρή Κωνσταντίνο

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, με απευθείας ανάθεση

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, με απευθείας ανάθεση