Μηνιαία Αρχεία: Φεβ 2012

Εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά σε λιμενικές εγκαταστάσεις, όσον αφορά στην παραλαβή αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου που παράγονται από πλοία

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά σε λιμενικές εγκαταστάσεις, όσον αφορά στην παραλαβή αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου που παράγονται από πλοία

Αναβολή της συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2012

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναβολή της συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2012

Περιβαλλοντική του έργου «Βελτίωση – επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου»

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περιβαλλοντική του έργου «Βελτίωση – επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου»

Εφαρμογή Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εφαρμογή Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004