Μηνιαία Αρχεία: Μαρ 2012

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της 5ης Απριλίου 2012

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση σε συνεδρίαση της 5ης Απριλίου 2012

Ανακοίνωση Πρόσληψης 2 Πολιτικών Μηχανικών με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών, στο Δήμο Πάτμου

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση Πρόσληψης 2 Πολιτικών Μηχανικών με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών, στο Δήμο Πάτμου

Απευθείας ανάθεση προμήθειας μπλοκ για την είσπραξη των λιμενικών δικαιωμάτων, έναντι ποσού 750,00€ πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρεία Agiakatsikas florentina – Αγιακάτσικα Φλωρεντίνα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση προμήθειας μπλοκ για την είσπραξη των λιμενικών δικαιωμάτων, έναντι ποσού 750,00€ πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρεία Agiakatsikas florentina – Αγιακάτσικα Φλωρεντίνα

Ένταξη του έργου «Αποκατάσταση υποσκαφών – Προστασία του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών από τις προπέλες των σύγχρονων πλοίων» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ένταξη του έργου «Αποκατάσταση υποσκαφών – Προστασία του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών από τις προπέλες των σύγχρονων πλοίων» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων