Μηνιαία Αρχεία: Απρίλιος 2012

Παραχώρηση χερσαίου λιμενικού χώρου για την πραγματοποίηση της απονομής των μεταλλίων και των επιδείξεων που θα πλαισιώσουν τις αθλητικές εκδηλώσεις “ΞΑΝΘΕΙΑ”

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραχώρηση χερσαίου λιμενικού χώρου για την πραγματοποίηση της απονομής των μεταλλίων και των επιδείξεων που θα πλαισιώσουν τις αθλητικές εκδηλώσεις “ΞΑΝΘΕΙΑ”

Ορισμός ΥΑΛΕ και ΑΥΑΛΕ Λακκίου και Αγίας Μαρίνας Λέρου

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός ΥΑΛΕ και ΑΥΑΛΕ Λακκίου και Αγίας Μαρίνας Λέρου

Εντολή μετακίνησης του υπαλλήλου Γεωργίου Καρακατσάνη εκτός έδρας

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εντολή μετακίνησης του υπαλλήλου Γεωργίου Καρακατσάνη εκτός έδρας

Απευθείας ανάθεση προμήθειας προκατασκευασμένων τουαλετών για το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών, έναντι ποσού 5.300,00€ πλέον Φ.Π.Α., στην Glassart A.E.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση προμήθειας προκατασκευασμένων τουαλετών για το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών, έναντι ποσού 5.300,00€ πλέον Φ.Π.Α., στην Glassart A.E.