Μηνιαία Αρχεία: Ιούλιος 2012

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας “Επισκευή συρόμενων θυρών λιμένα Λακκίου Λέρου” στον Ελένη Σταύρο, έναντι ποσού 80,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας “Επισκευή συρόμενων θυρών λιμένα Λακκίου Λέρου” στον Ελένη Σταύρο, έναντι ποσού 80,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας βιβλίων πρωτοκόλλου & διεκπεραίωσης εγγράφων, με απευθείας ανάθεση

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας προμήθειας βιβλίων πρωτοκόλλου & διεκπεραίωσης εγγράφων, με απευθείας ανάθεση

Ολοκλήρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λακκίου Λέρου”

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ολοκλήρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λακκίου Λέρου”

Διενέργεια της υπηρεσίας: “Επισκευή συρόμενων θυρών λιμένα Λακκίου Λέρου”, με απευθείας ανάθεση

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διενέργεια της υπηρεσίας: “Επισκευή συρόμενων θυρών λιμένα Λακκίου Λέρου”, με απευθείας ανάθεση