Μηνιαία Αρχεία: Σεπτέμβριος 2012

Επιβεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση υποσκαφών – προστασία του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών από τις προπέλες των σύγχρονων πλοίων»

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιβεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση υποσκαφών – προστασία του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών από τις προπέλες των σύγχρονων πλοίων»

Αναπλήρωση Προέδρου κατά τις ημέρες της απουσίας του

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναπλήρωση Προέδρου κατά τις ημέρες της απουσίας του

Χορήγηση πλήρων απομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδρίασης Δ.Σ.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χορήγηση πλήρων απομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδρίασης Δ.Σ.

Ανάθεση της μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση υποσκαφών προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λακκίου Λέρου»

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανάθεση της μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση υποσκαφών προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λακκίου Λέρου»