Μηνιαία Αρχεία: Νοέμβριος 2012

Κόστος ενεργοποίησης σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης πλησίον της νήσου Λειψών

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κόστος ενεργοποίησης σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης πλησίον της νήσου Λειψών

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της 6ης Δεκεμβρίου 2012

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της 6ης Δεκεμβρίου 2012

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Ευστάθεια κρηπιδοτοίχων των εγκαρσίων τομών και των κατά μήκος τομών των κρηπιδοτοίχων στο λιμένα Λειψών»

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Ευστάθεια κρηπιδοτοίχων των εγκαρσίων τομών και των κατά μήκος τομών των κρηπιδοτοίχων στο λιμένα Λειψών»

Ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση σχετικά με την εξυπηρέτηση κρουαζιέρας

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση σχετικά με την εξυπηρέτηση κρουαζιέρας