Μηνιαία Αρχεία: Δεκέμβριος 2012

Συμπλήρωση 3ης φάσης της μελέτης του έργου: «Τοποθέτηση ναυδέτων στον όρμο Σκάλας Πάτμου»

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συμπλήρωση 3ης φάσης της μελέτης του έργου: «Τοποθέτηση ναυδέτων στον όρμο Σκάλας Πάτμου»

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της 4ης Ιανουαρίου 2013

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της 4ης Ιανουαρίου 2013

Σύνταξη της μελέτης του έργου: «Τοποθέτηση ναυδέτων στον όρμο Λακκίου Λέρου»

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύνταξη της μελέτης του έργου: «Τοποθέτηση ναυδέτων στον όρμο Λακκίου Λέρου»

Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των ταχυδρομικών – ταχυμεταφορικών τελών

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των ταχυδρομικών – ταχυμεταφορικών τελών