Μηνιαία Αρχεία: Απρίλιος 2013

Αποστολή οριζοντιογραφίας λιμένα Αρκιών

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποστολή οριζοντιογραφίας λιμένα Αρκιών

Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Αίτημα για προέγκριση δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση – επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου»

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αίτημα για προέγκριση δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση – επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου»

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λέρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λέρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου