Μηνιαία Αρχεία: Μάϊος 2013

Περί εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης των λιμένων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας

Για να διαβάσετε το υπ’ αριθμ. 754/31-05-2013 έγγραφο πατήστε εδώ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περί εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης των λιμένων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας

Επιβεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιβεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Αποστολή οριζοντιογραφίας λιμένα Λακκίου Λέρου

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποστολή οριζοντιογραφίας λιμένα Λακκίου Λέρου

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την καθαριότητα των λιμένων νήσου Λέρου

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την καθαριότητα των λιμένων νήσου Λέρου