Μηνιαία Αρχεία: Ιούλιος 2013

Ενημέρωση επί της διαδικασίας νομιμοποίησης του λιμένα Λακκίου Λέρου

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση επί της διαδικασίας νομιμοποίησης του λιμένα Λακκίου Λέρου

Ανακοίνωση για την πραγματοποίηση άσκησης για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση για την πραγματοποίηση άσκησης για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης

Ενημέρωση περί νομιμοποίησης μικρών προβλητών

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση περί νομιμοποίησης μικρών προβλητών

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της 2ας Αυγούστου 2013

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της 2ας Αυγούστου 2013