Μηνιαία Αρχεία: Αυγ 2013

Περί καταβολής λιμενικών τελών από την πλοιοκτησία του σκάφους ΛΑΜΠΗ ΙΙ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περί καταβολής λιμενικών τελών από την πλοιοκτησία του σκάφους ΛΑΜΠΗ ΙΙ

Καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση – επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου»

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση – επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου»

Απευθείας ανάθεση προμήθειας δεστρών στην “FORUM MARINE ΕΠΕ”, έναντι ποσού 11.931,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση προμήθειας δεστρών στην “FORUM MARINE ΕΠΕ”, έναντι ποσού 11.931,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης και του έργου: «Τοποθέτηση πίλαρς στους λιμένες Λέρου»

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης και του έργου: «Τοποθέτηση πίλαρς στους λιμένες Λέρου»