Μηνιαία Αρχεία: Οκτώβριος 2013

Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων φωτισμού για το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου, με απευθείας ανάθεση

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων φωτισμού για το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου, με απευθείας ανάθεση

Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Τοποθέτηση πίλαρς στους λιμένες Λέρου»

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Τοποθέτηση πίλαρς στους λιμένες Λέρου»

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της 20ης Οκτωβρίου 2013

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της 20ης Οκτωβρίου 2013

Συλλογή / Καταγραφή εκπόνησης μελετών σημαντικών αναπτυξιακών έργων α΄ προτεραιότητας νησιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συλλογή / Καταγραφή εκπόνησης μελετών σημαντικών αναπτυξιακών έργων α΄ προτεραιότητας νησιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020