Μηνιαία Αρχεία: Νοε 2013

Αναπλήρωση Προέδρου κατά τις ημέρες της απουσίας του

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναπλήρωση Προέδρου κατά τις ημέρες της απουσίας του

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 2ας Δεκεμβρίου 2013

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 2ας Δεκεμβρίου 2013

Χρηματοδότηση του έργου «Αποκατάσταση υποσκαφών προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λακκίου Λέρου» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή κοινοτικούς πόρους

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χρηματοδότηση του έργου «Αποκατάσταση υποσκαφών προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λακκίου Λέρου» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή κοινοτικούς πόρους

Απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων (μελανιών) φωτοτυπικού μηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. στον Μαστροπέτρο Γεώργιο (Patmos Logic), έναντι ποσού 97,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων (μελανιών) φωτοτυπικού μηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. στον Μαστροπέτρο Γεώργιο (Patmos Logic), έναντι ποσού 97,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.