Μηνιαία Αρχεία: Δεκέμβριος 2013

Κατάθεση αγωγής κατά της πληρεξουσίου δικηγόρου της Υπηρεσίας μας για την άσκηση αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 1815/2004 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (για την υπόθεση της «ΑΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κατάθεση αγωγής κατά της πληρεξουσίου δικηγόρου της Υπηρεσίας μας για την άσκηση αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 1815/2004 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (για την υπόθεση της «ΑΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»)

Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης χώρων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος Σκάλας Πάτμου για άσκηση υπαίθριου εμπορίου

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης χώρων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος Σκάλας Πάτμου για άσκηση υπαίθριου εμπορίου

Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης χώρων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος Σκάλας Πάτμου για άσκηση υπαίθριου εμπορίου

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης χώρων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος Σκάλας Πάτμου για άσκηση υπαίθριου εμπορίου

Περί εκμετάλλευσης του κτιρίου επιβατών λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περί εκμετάλλευσης του κτιρίου επιβατών λιμένα Σκάλας Πάτμου