Μηνιαία Αρχεία: Φεβ 2014

Περί χωροθέτησης αφετηρίας πολιτιστικού – τουριστικού τρένου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περί χωροθέτησης αφετηρίας πολιτιστικού – τουριστικού τρένου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Πάτμου

Εκκίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών και τμήματος της παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πάτμου και ορισμός επιτροπής οριοθέτησης του προς εκμίσθωση χώρου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εκκίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών και τμήματος της παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πάτμου και ορισμός επιτροπής οριοθέτησης του προς εκμίσθωση χώρου

Έγκριση αλλαγής προτεινόμενων στελεχών της εταιρείας «ICTS HELLAS A.E.» για την άσκηση καθηκόντων Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση αλλαγής προτεινόμενων στελεχών της εταιρείας «ICTS HELLAS A.E.» για την άσκηση καθηκόντων Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε.

Περί χωροθέτησης θέσης περιπτέρου στην περιοχή «Νετιά», εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περί χωροθέτησης θέσης περιπτέρου στην περιοχή «Νετιά», εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Πάτμου