Μηνιαία Αρχεία: Μάρτιος 2014

Διενέργεια της υπηρεσίας: “Εργασίες συντήρησης και επισκευής λιμενικών εγκαταστάσεων Λέρου”, με απευθείας ανάθεση

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διενέργεια της υπηρεσίας: “Εργασίες συντήρησης και επισκευής λιμενικών εγκαταστάσεων Λέρου”, με απευθείας ανάθεση

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής λιμενικών εγκαταστάσεων Πάτμου» στην Τασσοπούλου Αικατερίνη του Αθανασίου, έναντι ποσού 18.740,82 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής λιμενικών εγκαταστάσεων Πάτμου» στην Τασσοπούλου Αικατερίνη του Αθανασίου, έναντι ποσού 18.740,82 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων της υπαλλήλου Κοντογιωργάκη Καλλιόπης

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων της υπαλλήλου Κοντογιωργάκη Καλλιόπης