Μηνιαία Αρχεία: Ιούλιος 2014

Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης διαγραμμίσεων λιμένα Πάτμου» στον Καμίτση Γεώργιο του Ελευθερίου, έναντι ποσού 1.069,20€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης διαγραμμίσεων λιμένα Πάτμου» στον Καμίτση Γεώργιο του Ελευθερίου, έναντι ποσού 1.069,20€ πλέον του Φ.Π.Α.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ωριαίων καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης, με απευθείας ανάθεση

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας προμήθειας ωριαίων καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης, με απευθείας ανάθεση

Ανάθεση της υπηρεσίας: “Λογιστική Υποστήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για την ορθή τήρηση του διπλογραφικού συστήματος βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 315/99”, στην εταιρεία ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ολοκληρωμένες Λύσεις Α.Ε., έναντι ποσού 9.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανάθεση της υπηρεσίας: “Λογιστική Υποστήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για την ορθή τήρηση του διπλογραφικού συστήματος βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 315/99”, στην εταιρεία ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ολοκληρωμένες Λύσεις Α.Ε., έναντι ποσού 9.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.