Μηνιαία Αρχεία: Ιανουάριος 2015

Πρόσκληση Συνεδρίασης της 4ης Φεβρουαρίου 2015

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση Συνεδρίασης της 4ης Φεβρουαρίου 2015

Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 2/05-01-2015 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας για την ανάδειξη αναδόχων έργων, έτους 2015

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 2/05-01-2015 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας για την ανάδειξη αναδόχων έργων, έτους 2015

Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 2/05-01-2015 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων για τη συγκρότηση των επιτροπών παροχής υπηρεσιών, έτους 2015

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 2/05-01-2015 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων για τη συγκρότηση των επιτροπών παροχής υπηρεσιών, έτους 2015

Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 2/05-01-2015 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων για τη συγκρότηση των επιτροπών προμηθειών, έτους 2015

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 2/05-01-2015 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων για τη συγκρότηση των επιτροπών προμηθειών, έτους 2015