Μηνιαία Αρχεία: Φεβρουάριος 2015

Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με απευθείας ανάθεση

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με απευθείας ανάθεση

Εντολή μετακίνησης του υπαλλήλου Γεωργίου Καρακατσάνη εκτός έδρας

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εντολή μετακίνησης του υπαλλήλου Γεωργίου Καρακατσάνη εκτός έδρας

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας έγχρωμων αντιγράφων τεχνικών σχεδίων στην εταιρεία “Σδράλια Α. & Σία Ε.Ε.”, έναντι ποσού 309,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας έγχρωμων αντιγράφων τεχνικών σχεδίων στην εταιρεία “Σδράλια Α. & Σία Ε.Ε.”, έναντι ποσού 309,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διενέργεια της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Σκάλας Πάτμου”, με απευθείας ανάθεση

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διενέργεια της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Σκάλας Πάτμου”, με απευθείας ανάθεση