Μηνιαία Αρχεία: Μάρτιος 2015

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ξύλινου σκεπάστρου για την ηλεκτρογεννήτρια και την αντλία του λιμενικού καταστήματος Πάτμου, με απευθείας ανάθεση

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας προμήθειας ξύλινου σκεπάστρου για την ηλεκτρογεννήτρια και την αντλία του λιμενικού καταστήματος Πάτμου, με απευθείας ανάθεση

Διενέργεια της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Αγαθονησίου”, με απευθείας ανάθεση

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διενέργεια της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Αγαθονησίου”, με απευθείας ανάθεση

Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Σκάλας Πάτμου”

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Σκάλας Πάτμου”

Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση υποδομών λιμένα Σκάλας Πάτμου» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΒΑΡ Α.Ε.»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση υποδομών λιμένα Σκάλας Πάτμου» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΒΑΡ Α.Ε.»