Μηνιαία Αρχεία: Ιούλιος 2015

Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Τροποποίηση ορίων Λιμενικής Εγκατάστασης Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τροποποίηση ορίων Λιμενικής Εγκατάστασης Πάτμου

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41/2014 Απόφασης Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41/2014 Απόφασης Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Πεζοδρόμηση παραλιακής οδού λιμένα Λειψών

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πεζοδρόμηση παραλιακής οδού λιμένα Λειψών