Μηνιαία Αρχεία: Οκτώβριος 2015

Συμπληρωματικά στοιχεία για τον ορισμό αποφαινομένων οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης και την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου έμπροσθεν λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Δημοσιεύθηκε στη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συμπληρωματικά στοιχεία για τον ορισμό αποφαινομένων οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης και την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου έμπροσθεν λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Υλοποίηση έργων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υλοποίηση έργων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Ορισμός ασφαλούς σημείου φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων φορτίων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός ασφαλούς σημείου φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων φορτίων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου