Μηνιαία Αρχεία: Νοέμβριος 2015

Εντολή μετακίνησης του υπαλλήλου Γεωργίου Καρακατσάνη εκτός έδρας

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εντολή μετακίνησης του υπαλλήλου Γεωργίου Καρακατσάνη εκτός έδρας

Αναπλήρωση Προέδρου κατά τις ημέρες της απουσίας του

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναπλήρωση Προέδρου κατά τις ημέρες της απουσίας του

Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλωσίμων φωτοτυπικού μηχανήματος, για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με απευθείας ανάθεση

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλωσίμων φωτοτυπικού μηχανήματος, για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με απευθείας ανάθεση

Έγκριση διενέργειας προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. με απευθείας ανάθεση

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. με απευθείας ανάθεση