Μηνιαία Αρχεία: Φεβρουάριος 2016

Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στους λιμένες νήσου Λέρου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στους λιμένες νήσου Λέρου

Γνωμοδότηση επί της εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση λιμένα Πάτμου»

Δημοσιεύθηκε στη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γνωμοδότηση επί της εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση λιμένα Πάτμου»

Διάθεση πίστωσης για την δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διάθεση πίστωσης για την δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των ταχυδρομικών – ταχυμεταφορικών τελών

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των ταχυδρομικών – ταχυμεταφορικών τελών