Μηνιαία Αρχεία: Απρίλιος 2016

Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. στον Μαστροπέτρο Α. Γεώργιο, έναντι ποσού 445,20€ πλέον Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. στον Μαστροπέτρο Α. Γεώργιο, έναντι ποσού 445,20€ πλέον Φ.Π.Α.

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στους λιμένες Λέρου” στην εταιρεία “ABP SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY”, έναντι ποσοστού αμοιβής είκοσι δύο τοις εκατό (22%) επί των πραγματοποιηθησόμενων εισπράξεων

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στους λιμένες Λέρου” στην εταιρεία “ABP SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY”, έναντι ποσοστού αμοιβής είκοσι δύο τοις εκατό (22%) επί των πραγματοποιηθησόμενων εισπράξεων

Διενέργεια της υπηρεσίας: “Επιθεώρηση – έλεγχος λειτουργίας pillars λιμένα Σκάλας Πάτμου”, με απευθείας ανάθεση

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διενέργεια της υπηρεσίας: “Επιθεώρηση – έλεγχος λειτουργίας pillars λιμένα Σκάλας Πάτμου”, με απευθείας ανάθεση

Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση Λιμένα Πάτμου», σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 2971/2001

Δημοσιεύθηκε στη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση Λιμένα Πάτμου», σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 2971/2001