Μηνιαία Αρχεία: Μάϊος 2016

Έγκριση διενέργειας προμήθειας έγχρωμων αντιγράφων τεχνικών σχεδίων, με απευθείας ανάθεση

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας προμήθειας έγχρωμων αντιγράφων τεχνικών σχεδίων, με απευθείας ανάθεση

Πρακτικό διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “Αναβάθμιση λιμένα Πάτμου”

Δημοσιεύθηκε στη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρακτικό διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “Αναβάθμιση λιμένα Πάτμου”

Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Εργασίες συντήρησης και επισκευής λιμενικών εγκαταστάσεων Λέρου” στην “Σταμάτης Λινάρδος & Σία Ε.Ε.”, έναντι ποσού 5.967,25€ πλέον Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Εργασίες συντήρησης και επισκευής λιμενικών εγκαταστάσεων Λέρου” στην “Σταμάτης Λινάρδος & Σία Ε.Ε.”, έναντι ποσού 5.967,25€ πλέον Φ.Π.Α.