Μηνιαία Αρχεία: Ιούλιος 2016

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών σήμανσης, με απευθείας ανάθεση

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών σήμανσης, με απευθείας ανάθεση

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1128/15-07-2016 αίτησης του Κιούλου Αλεξίου του Θεοδώρου περί παράτασης της προθεσμίας παράδοσης φορητών κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Αγίας Μαρίνας Λέρου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1128/15-07-2016 αίτησης του Κιούλου Αλεξίου του Θεοδώρου περί παράτασης της προθεσμίας παράδοσης φορητών κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Αγίας Μαρίνας Λέρου

Έγκριση παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Πάτμου για εμπορική χρήση στην Ρήγα – Στράτα Μαρία του Σταύρου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Πάτμου για εμπορική χρήση στην Ρήγα – Στράτα Μαρία του Σταύρου

Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου