Μηνιαία Αρχεία: Νοέμβριος 2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Λειψών

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Λειψών

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ανταλλακτικών pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Λειψών

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ανταλλακτικών pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Λειψών

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας έγχρωμων αντιγράφων τεχνικών σχεδίων

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας έγχρωμων αντιγράφων τεχνικών σχεδίων

Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 1324/10-08-2016 Διαπιστωτικής Πράξης, με θέμα: “Βαθμολογική Κατάταξη της υπαλλήλου Κοντογιωργάκη Καλλιόπης, βάσει των διατάξεων του Ν. 4369/2016”

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 1324/10-08-2016 Διαπιστωτικής Πράξης, με θέμα: “Βαθμολογική Κατάταξη της υπαλλήλου Κοντογιωργάκη Καλλιόπης, βάσει των διατάξεων του Ν. 4369/2016”