Μηνιαία Αρχεία: Δεκέμβριος 2016

Υπερωρίες πρακτικογράφου Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. για το διάστημα από 01/11/2016 έως 30/12/2016

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπερωρίες πρακτικογράφου Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. για το διάστημα από 01/11/2016 έως 30/12/2016

Πρόσκληση Συνεδρίασης της 2ας Ιανουαρίου 2017

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση Συνεδρίασης της 2ας Ιανουαρίου 2017

Ανάληψη υποχρεώσεων έτους 2016

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανάληψη υποχρεώσεων έτους 2016

Ψήφιση πιστώσεων έτους 2016

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψήφιση πιστώσεων έτους 2016