Σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Το ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. συστάθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 203/2001 και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 159Α/16-07-2001.
Σκοπός του είναι η καλύτερη δυνατή κατάσταση και εικόνα των Λιμένων δικαιοδοσίας του (το ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. είναι διαδημοτικού χαρακτήρα και συμπεριλαμβάνει τα νησιά Λέρος, Λειψοί και Αγαθονήσι) ταυτόχρονα με την ασφάλεια των επιβατών.
Στο ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. εργάζονται δύο Διοικητικοί υπάλληλοι και στην Τεχνική του Υπηρεσία ένας Πολιτικός Μηχανικός καθώς πέντε εργάτες καθαριότητος (τέσσερεις στην Πάτμο και ένας στο Αγαθονήσι) που ασχολούνται με τον ευπρεπισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων και όχι μόνο.

Δημοσιεύθηκε στην ΑΡΧΙΚΗ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.