Αρχείο κατηγορίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. κατά την συζήτηση της με αριθμό καταχώρισης ΑΓ108/01-03-2019 αγωγής υπάλληλων του κατ’ αυτού

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. κατά την συζήτηση της με αριθμό καταχώρισης ΑΓ108/01-03-2019 αγωγής υπάλληλων του κατ’ αυτού

Έγκριση του υπ’ αριθμ. 928/04-06-2019 πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Καθαριότητα λιμένα Πάτμου»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση του υπ’ αριθμ. 928/04-06-2019 πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Καθαριότητα λιμένα Πάτμου»

Έγκριση ταμειακού απολογισμού έτους 2018 του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση ταμειακού απολογισμού έτους 2018 του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.