Αρχεία ανά ημέρα: 14 Δεκεμβρίου 2018

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μας στον Μαστροπέτρο Γεώργιο του Ανδρέα, έναντι ποσού 145,16€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μας στον Μαστροπέτρο Γεώργιο του Ανδρέα, έναντι ποσού 145,16€ πλέον του Φ.Π.Α.

Διάθεση πίστωσης για την δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διάθεση πίστωσης για την δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων