Αρχεία ανά ημέρα: 27 Δεκεμβρίου 2018

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης για την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης στους λιμένες αρμοδιότητας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.” στον Αγγελόπουλο Μιχαήλ του Ιωάννη, έναντι ποσού 10.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης για την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης στους λιμένες αρμοδιότητας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.” στον Αγγελόπουλο Μιχαήλ του Ιωάννη, έναντι ποσού 10.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Περί παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης της θέσης περιπτέρου Δ΄ εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περί παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης της θέσης περιπτέρου Δ΄ εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου