Αρχεία ανά ημέρα: 14 Μαρτίου 2019

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών περιφερειακών για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. στον Μαλλιάκα Κωνσταντίνο του Εμμανουήλ, έναντι ποσού 1.847,27€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών περιφερειακών για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. στον Μαλλιάκα Κωνσταντίνο του Εμμανουήλ, έναντι ποσού 1.847,27€ πλέον του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Συνεδρίασης της 18ης Μαρτίου 2019

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση Συνεδρίασης της 18ης Μαρτίου 2019