Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού

Για να δείτε την υπ΄αριθμ. 197/2018 Απόφαση Δ.Σ., πατήστε εδώ.

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.