ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. ΠΑΤΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Για να δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. μηνός Νοεμβρίου 2018, πατήστε εδώ.

Δημοσιεύθηκε στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.