Έγκριση των υπ’ αριθμ. 40/29-01-2019 και 95/31-01-2019 πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθειας κιβωτίων παροχών (pillars) για το λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Για να δείτε την υπ΄αριθμ. 17/2019 Απόφαση Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., πατήστε εδώ.

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.