Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών περιφερειακών για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. στον Μαλλιάκα Κωνσταντίνο του Εμμανουήλ, έναντι ποσού 1.847,27€ πλέον του Φ.Π.Α.

Για να διαβάσετε την υπ’ αριθμ. 29/2019 Απόφαση Προέδρου πατήστε εδώ

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.