Διάθεση πίστωσης για την δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Για να δείτε την υπ΄αριθμ. 43/2019 Απόφαση Προέδρου, πατήστε εδώ.

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.