Αρχεία ανά ημέρα: 12 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μας

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μας

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μας

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μας

Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των ταχυδρομικών – ταχυμεταφορικών τελών

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των ταχυδρομικών – ταχυμεταφορικών τελών

Πρόσκληση Συνεδρίασης της 17ης Δεκεμβρίου 2018

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση Συνεδρίασης της 17ης Δεκεμβρίου 2018