Μηνιαία Αρχεία: Ιανουάριος 2022

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., έτους 2022

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., έτους 2022

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Φεβρουαρίου 2022

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Φεβρουαρίου 2022

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος της χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Πάτμου στην Παναγιωτάκη Μαρία του Θεοδοσίου, με αποκλειστικό σκοπό την εναπόθεση σκαφών

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος της χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Πάτμου στην Παναγιωτάκη Μαρία του Θεοδοσίου, με αποκλειστικό σκοπό την εναπόθεση σκαφών

Έγκριση του υπ’ αριθμ. 2117/10-12-2021 πρακτικού διεξαγωγής δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος της χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Πάτμου, κείμενου στην περιοχή «Νετιά», με αποκλειστικό σκοπό την εναπόθεση σκαφών

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση του υπ’ αριθμ. 2117/10-12-2021 πρακτικού διεξαγωγής δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος της χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Πάτμου, κείμενου στην περιοχή «Νετιά», με αποκλειστικό σκοπό την εναπόθεση σκαφών