Αρχείο κατηγορίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. 17ου πρακτικού έτους 2022

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. 17ου πρακτικού έτους 2022

Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. 16ου πρακτικού έτους 2022

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. 16ου πρακτικού έτους 2022

Έγκριση υποβληθείσας πρότασης στα πλαίσια διαπραγμάτευσης αναφορικά με την αποζημίωση της Υπηρεσίας μας για την παροχή υπηρεσιών αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων λόγω του περιστατικού ημιβύθισης του Ε/Γ-Τ/Ρ «ΙΚΑΡΙΑΔΑ ΠΡΙΝΣΕΣ»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση υποβληθείσας πρότασης στα πλαίσια διαπραγμάτευσης αναφορικά με την αποζημίωση της Υπηρεσίας μας για την παροχή υπηρεσιών αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων λόγω του περιστατικού ημιβύθισης του Ε/Γ-Τ/Ρ «ΙΚΑΡΙΑΔΑ ΠΡΙΝΣΕΣ»

Έγκριση πραγματοποίησης έκτακτης συνεδρίασης

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πραγματοποίησης έκτακτης συνεδρίασης