Αρχείο κατηγορίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Έγκριση απόδοσης προμήθειας ναυτικών πρακτόρων επί λιμενικών τελών επιβατών κρουαζιεροπλοίων για το λιμένα Πάτμου, έτους 2023

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση απόδοσης προμήθειας ναυτικών πρακτόρων επί λιμενικών τελών επιβατών κρουαζιεροπλοίων για το λιμένα Πάτμου, έτους 2023

Έγκριση απόδοσης προμήθειας ναυτικών πρακτόρων επί εκδιδομένων εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων για το λιμένα Πάτμου, έτους 2023

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση απόδοσης προμήθειας ναυτικών πρακτόρων επί εκδιδομένων εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων για το λιμένα Πάτμου, έτους 2023

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χ.Ζ.Λ. Σκάλας Πάτμου για τοποθέτηση σταντ πώλησης λουλουδιών στην «Αργυρή Γαμπιεράκη Καραλής Γεώργιος Ο.Ε.»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χ.Ζ.Λ. Σκάλας Πάτμου για τοποθέτηση σταντ πώλησης λουλουδιών στην «Αργυρή Γαμπιεράκη Καραλής Γεώργιος Ο.Ε.»

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χ.Ζ.Λ. Σκάλας Πάτμου για τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας στον Μελιανό Ιάκωβο του Ιωάννη

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χ.Ζ.Λ. Σκάλας Πάτμου για τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας στον Μελιανό Ιάκωβο του Ιωάννη