Αρχείο κατηγορίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Εξέταση της υπ’ αριθμ. 412/17-03-2021 αίτησης εξήντα τριών (63) μονίμων κατοίκων της Πάτμου, περί μη καταβολής τελών ελλιμενισμού για τα σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου κατά τη χειμερινή περίοδο

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξέταση της υπ’ αριθμ. 412/17-03-2021 αίτησης εξήντα τριών (63) μονίμων κατοίκων της Πάτμου, περί μη καταβολής τελών ελλιμενισμού για τα σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου κατά τη χειμερινή περίοδο

Καθορισμός θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λειψών

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καθορισμός θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λειψών

Περί εκτέλεσης έργων και μελετών αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έως την 30-09-2021

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περί εκτέλεσης έργων και μελετών αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έως την 30-09-2021

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 79/2020 Απόφασης του Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 79/2020 Απόφασης του Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας