Μηνιαία Αρχεία: Φεβρουάριος 2019

Εξέταση του από 12-02-2019 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου» για το χρονικό διάστημα από 01-11-2018 έως και 31-12-2018

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξέταση του από 12-02-2019 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου» για το χρονικό διάστημα από 01-11-2018 έως και 31-12-2018

Έγκριση υποβολής αιτήματος στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για μεταφορά παροχής ηλεκτροδότησης λιμένα Αρκιών στο όνομα του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και εξόφλησης του σχετικού λογαριασμού

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση υποβολής αιτήματος στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για μεταφορά παροχής ηλεκτροδότησης λιμένα Αρκιών στο όνομα του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και εξόφλησης του σχετικού λογαριασμού

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος” στον Μακρή Ιωάννη του Γεωργίου, έναντι ποσού 360,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος” στον Μακρή Ιωάννη του Γεωργίου, έναντι ποσού 360,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχανήματος στον Μακρή Ιωάννη του Γεωργίου, έναντι ποσού 595,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχανήματος στον Μακρή Ιωάννη του Γεωργίου, έναντι ποσού 595,00€ πλέον του Φ.Π.Α.