Μηνιαία Αρχεία: Ιούλιος 2017

Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας, εκτός δημόσιου τομέα, του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου του Κωνσταντίνου, βάσει του Π.Δ 69/2016

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας, εκτός δημόσιου τομέα, του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου του Κωνσταντίνου, βάσει του Π.Δ 69/2016

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Ασφάλιση Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου” στον αγγλικό οίκο “Hiscox MGA Ltd”, με τη μεσολάβηση της “Α. Κανάκη και Σία Ετερόρρυθμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης”, έναντι ποσού 5.224,46€

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Ασφάλιση Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου” στον αγγλικό οίκο “Hiscox MGA Ltd”, με τη μεσολάβηση της “Α. Κανάκη και Σία Ετερόρρυθμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης”, έναντι ποσού 5.224,46€

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Επισκευή ηλεκτρονικών κεφαλών των pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος λιμένα Σκάλας Πάτμου” στην “Βιομηχανική Τεχνολογική Ανάπτυξη Ε.Π.Ε.”, έναντι ποσού 448,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Επισκευή ηλεκτρονικών κεφαλών των pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος λιμένα Σκάλας Πάτμου” στην “Βιομηχανική Τεχνολογική Ανάπτυξη Ε.Π.Ε.”, έναντι ποσού 448,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Αναπλήρωση Προέδρου κατά τις ημέρες της απουσίας του

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναπλήρωση Προέδρου κατά τις ημέρες της απουσίας του